КIваълан гьарху ачрар

17 Октябрь 2017 565

Гьюрматлу мусурман гъардшар ва чйир! Гьяйифки, ухьу жвуваз саб фукIа дархьидикьан гагьди, фикир апIурдархьа. Гьаддиз ухьуз варидариз дарс вуди саб гьядиса ктибтуз ккундузуз, гьаму ктибтубдикан фикир апIури,  ухьу гъаври хьпан бадали.

Шубур жигьил кас гъазанждиз жара гьюкуматдиз гъягъюру. Душваз хъуркьбалан кьяляхъ, дурар саб 75 мертебейин гостиницайиз гъягъюру. Му аьхю гостиницайин имбу этажариъ йишвар адрувалиан, дурар  аьхиримжи этаждиъ хьпакк ккубкьру.

Гостиницайин къайдайикан ктибтури, душван гъуллугъчийи гъапну: «Учухь ичвухьсиб къайда дар. Аьгъю йибхьайки, лифт йишвну сяаьт 10-диан гвачIнинган 10-диз либхурдар. Учву ликри за дархьбан бадали, йишвну вахтниинди гъачай». Му жигьилар, дикъатниинди хъпехъну, дугъу гъапиб тамам апIуз кьаст апIуру.

Сабпи йигъан дурар вахтниинди гъафнийи, ва дурариз саб жюрейинра читинвал гъабхьундайи. Кьюбпи йигъанра дурар вахтниинди гъюрайи, амма рякъяриъ пробкйир айивалиан, 5 минутдин кьан гъапIу. Думу вахтна лифт сарун либхури имдайи. Му жигьилари гостиницайин гъуллугъчийикан чпиъ 75-пи этаждиз за хьайиз саб бицIи вахтна лифт ляхник кипуб ккун гъапIнийи. Дурари фукьан ккун гъапIнушра, думу компьютериъ гьаци дебккнайиб ву кIури, дурарин тIалаб бегьем гъапIдар.

Му ляхникан дердра дубхьну, жигьилар, умбрарианзина ликар алдагъури, за хьуз хъюгъю. Дурарин номерихьна хъуркьайиз гизаф рякъ имийи, гьаци вуйиган дурари чпи-чпихъди ихтилатар ктитуб йикьрар гъапIу.

Сарпири гъапи: «Узу шаду ихтилат ктибтидиза». Дустарира разивал улупну, мурар гьамци разиди сабпи 25-пи этаждиз за шулу.

Кьюрпирин нубат гъабхьи: «Узу ужувлахъна теклиф апIру, мянфяаьтлу ихтилатар ктитидиза». Ва дугъахъра хъпехъури, хабаркьан адруганси, хъанара 25 этаж за гъахьи.

Шубурпирин нубат гъабхьиган, дугъу гъапи: «Узу язухъ шлу, гъалабаллугъвал кипру ихтилатар ктитидиза, гьаз гъапиш думутIан гъайри жарадар аьгъдарзуз» «Хай шул, кидибт, яв язухънан ихтилатарихъ хъпехъури, ихь номериз хъуркьархьа ва бизар духьнайидар дишлади нивкIуз гъягъидихьа», – гъапи дустари.

Магьа гьамци аьхиримжи этаждиз хъуркьган, дурарикан сари гъапи: «Хъа гьамус аьхиримжи вуди учвуз варитIан читин ихтилат ктибтидиза: ухьу ихь номерин ачрар сабпи этаждиъ гостиницайин гъуллугъчийин багахь гъитну дуфнахьа». Му хабар гъеебхьган, жандиъ аман имдру, дерд гъабхьидар, амрихъан душну, жилиин дахьру.

Гьамус ухьу дикъатниинди фикир тувиш, гьаму жигьиларихъди гъахьи дюшюш ихь уьмриз ухшар ву. Дурар за шулайи этажар ихь уьмрин яшариз тялукь ву. Гьаму жигьилар сабпи 25 этаж фици зарафатар апIури, шадди за гъахьнуш, ихь уьмрин сабпи 25 йисра хусуси вуди гьаци шадди шулу. Хъасин гъюру 25 йисандин муддатнаъ инсан эвлемиш шулу, дугъан веледар шулу. Дугъан му йисан хизандиз гъазанж абгури, жюрбежюр читинвалар алахьури шулу, яни сабпи 25 йисси дарди, гьамус жара гьял шулу. Хъа 50 йисхъантина инсанди чан уьмрин шубубпи пай гьапIри шулу. Думу гьаму ихь зиихъ ихтилатнаъси жюрбежюр дердариъ, гъалабалугъвалариъ шулу. Думу йисари инсан аьзарлу хьуз хъюгъру, хулаътIан больницйириъ гизаф ади шулу, яни уьмур чан аьхириз багахь шулу.

Ва аьхириъ, кечмиш хьувал багахь гъабхьиган, дугъаз чаз варитIан герек вуйиб кIваълан гьархбакан хабар шулу. Дугъаз варитIан герек вуйи ахиратдин раккнарин, женнетдин раккнарин ачрар гьархру. Хъа дурарихьна вуйи ачрар Аллагьу Тааьлайиз ибадат апIувал ву. Ва чан аьхир гъафиганра, думу чан вари уьмриз лигури, фици чав думу хъапIри гъахьнуш. Дугъу чав мянфяаьтсузди хъапIу уьмрин швумал шулу ва вари тазатIан ккебгъуз ккун шулу.  Амма дугъаз Аллагьу Тааьлайин гафар кIваин апIиди (мяна): «Ваъ, увуз кьяляхъ апIувал хьибдар. Увуз Йиз аьламатар улупну, амма уву дурар кучIалси гьисаб гъапIунва, агъир гъахьунва ва хътругърударикан сар вуйва» (сура «Аз-Зумар», 59-пи аят).

Гъачай, гьюрматлу ватанагьлийир, ихь улихь кечмиш гъахьидарин нумуна дибисну, дурарин гъалатIар ухьура текрар дарапIбан бадали, гьякь рякъюз илтIикIухьа. Ухьуз уьмур саб ражари туврайиб ву, ва эгер ухьу думу мянфяаьтсузди гьапIиш, ухьура ахиратдин, женнетдин раккнарихьан вуйи ачрар кIваълан гъушдарикан хьуз мумкин ву.

Гъит Аллагьу Тааьлайи ихь юкIвариъ иман зияда апIри, гъит ухьу вари Ислам диндин рякъ ижмиди бисру агьларикан апIри.

Мугьяммад Мугьидинов

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.