Бабкан гъахьи йигъ къайд апIури...

8 Март 2018 843

Бабкан гъахьи йигъ къайд апIруган, торт гьязур дапIну, гьаддиин шамар иливну, хъасин уф дапIну ктIубшвувалиъ фу мяна туврайкIан кIури узу гьарган фикир апIури шуйза.

Думу ляхин бицIидариз разивал бадали апIури шул, кIури фикир шуйиз. Хъа улихьнаси саб шикил гъябкъюнзуз, душваъ сар 80 йис тамам дубхьнайи бабу тортниин али шамариз уф апIурайи. Думуган, узу му ляхникан хъанара артухъди аьгъю апIуз хъюгъза.

Му суалназ жаваб абгуз ва гьацира мидин гьякьнаан имбударин фициб фикир вуш аьгъю апIбан бадали, узу йис соцсетарин страницайиъ айидариз гьамциб суал дивунза:

«Гьюрматлу дустар, гьамциб суал айиз: бабкан гъахьи йигъ къайд апIури, тортниин али шамариз уф апIувалиъ фу мяна а? Му фтин лишан ву? Наънан дуфнайиб ву му аьдат? Ихь аьхю абйири гьамци апIури гъахьнийин?»

Гьямд ибшри Аллагьу Тааьлайиз, гизафдари тIагърувал дарапIди, му суалариз жавабар тувну, чухсагъул чпиз. Магьа дурарин саспи жавабар ичв фикриз тувраза.

Аьгьмад: «Ихь аьхю абйирин мициб аьдат наънан шулухъа, дурари бабкан гъахьи йигъ къайд апIури гъахьундар аьхир, думуган тортарра ади гъахьундар)))».

Амина: «Я Аллагь! Учвуз сарун мутIан гъайри жара читинвалар, суалар адарнучвуз дарш?»

Мугьяммадзакир Муслимов: «Сабпи ражари му ляхнар апIуз хъюгъдар Германияйин агьлуйир ву. Думуган тортниин саб шам иливуйи, хъа гьамус инсандин швнуд йис вуш, гьадмукьан иливуру. Ва гьадму саб шамди дугъан уьмур, кьувват улупура».

Мугьяммад Каримов: «Дидин мяна гьаму шамар фици ургуруш, ари уьмурра гьаци гъябгъюрайиб улупура».

Ансар Рамазанов: «Якьинди пуз шулуки, мусурмнарин, ихь аьхю абйирин му ляхнарихьна саб аьлакьа ади гъабхьундар, гьаз гъапиш ихь абйирихьан ухьухьна думу аьдат дуфнадар. Хъа диндикан кIуруш, диндиъ думу гьичра айиб дар. Гьаму зиихъ дупнайибдиан аьгъю шулуки, му ляхин ухьухьна жара йишвариан дуфнайиб ву, ихь абйирихьан ваъ. XIII-пи аьсриъ немцарин крестьянарин бицIидар бабкан гъахьи йигъ къайд апIру аьдат ади гъабхьну. ГвачIнинган мяълийир апIури, бицIир нивкI’ан уягъ апIуйи ва дугъахьна шамарра алди торт, пирог хьади гъюйи.  Амма пирог ипIури гъахьундар, душв’ин али шамар ургубкьан, жарадар иливури ва гьаци хябяхъдизкьан гъибтри гъахьну. Хъа хябяхъган, бицIири уф дапIну, дурар ктIушвури ва гьаддихъди сабси чан саб метлебра кIвакна бисури гъахьну. Думу метлеб тамам хьпан бадали, гьич сарикнара дупну ккундайи ва саб йишванди вари шамар ктIушвну ккундийи. Хъасин пирог, ясана торт варидариз пай апIури гъахьну. Дурарин магьа гьамциб аьдат ади гъабхьну. Ва ява-явашди ари гьамцдар аьдатар ухьухьнара хъуркьну».

Татьяна: «Бабкан гъахьи йигъ къайд апIури, тортниин шамар иливуб лап улихьдин вахтарин аьдат ву. Грецияйин вазлин ва хюрчвалин агъа вуйич кIуру Артемидайин храмдиз дугъан бабкан гъахьи йигъан йиччвкан вуйи пирог, зиин шамарра иливну, хури гъахьну.

Дурарин гьациб аьдат ади гъабхьну, ва гьадму йигъан чпин «диндин» терефра варитIан заан дережайиъ шулич, кIури гъахьну. Бабкан гъахьи йигъ къайд апIурайирин швнуд йис вуш, гьадмукьан шамарра диври гъахьну».

Камисат: «Гьамус думу ляхин бицIидарин разивал бадали апIурайиб ву аьхир. Ухьу торт дивну, свечйир иливну кIури, ухькан язычникар шуладарки».

Шамиль Мягьяммадов: «Хъа думу ухьуз ихтияр айи ляхин дар, Камисат. Гьаз ухьу жара динарин агьлуйирин аьдатарихъди гъягъюру?! Фу бадали?».

Камисат: «Узу ва йиз веледар мусурмнар вуча ва мицдар аьдатари учу гьякь рякълан гьичра улдугуз гъитур кIури, фикир дариз».

Шамиль Мягьяммадов: «Ухьу фунуб вушра аьдат апIруган, сабпи нубатнаан думу наънан арайиз дуфнайиб вуш, дилигну ккунду. Эгер думу цIиз гъуллугъ апIрударихьанмина дуфнайиб вуш, мусурман касди думу дибисну ккундар, аьхир. Дидхьан ярхла духьну ккунду»

Камисат: «Эгер дици вари хъайи-хъайиси апIуруш, нефес хътабгъузкьан даршул».

Рамиль: «Камисат, яв фикрихъди рази дарза. Нефес хътабгъуз ухьуз манигъ’вал апIруб фукIара адар. Хъа ухьу, марцци гьава гъибтну, папрусин гьава хътIюбкьюрайидарикан шулахьа».

Гьябиба: «Камисат, узуз якьинди аьгъязуз, увуз яв хизанарра хъади женнетдиъ хьуз ккуниб. Варидариз гьаци ккунду. Женнет думу гьаргандиз вуйи хал ву. Гьаму дюн’яйиин хал дивбан бадали, инсанди фукьан зегьмет зигура? Хъа Ахиратдиъ айи халра думукьан рягьятди ккабалгуз шлуб дар гьа. Душваъ хьпан бадали, хъанара аьхю зегьметар дизигну ккунду. Гьаци вуйиган, гьюрматлу чи, ухьу вари деебцну ккунду: фу бадали узу му ляхин апIура? Ихь гьякьлу абйири дици апIури гъахьнийинхъа? Гьаму ляхнар ихь ккуни Пайгъамбариз e кьабул шулинхъа? ДумутIанна гъайри, Пайгъамбарин e гьядисдиъ дупна: «Учву фуж ккун гъапIнуш, Гъиямат йигъанра гьадгъахъди хьидичва» Гьамус фикир апIинай, ухьуз фуж ккундуш ва шлихъди гъягъюраш».

Дибиров: «Думу ляхин анжагъ бицIидарин шадвал бадали апIуб дюз дар. Яв фициб ният гъабхьишра, эгер хай шлуб дарш, дидхьан ярхла духьну ккунду. Шадвал хай шлу жюрейиинди хъапIну ккунду!»

Гьябиба: «Гьарсаб жвуми йигъ ухьуз машквар ву. Магьа учвуз веледар, бицIидар рази ктауз машквар»

Патимат Гьямзатова: «Гьамциб темайикан улхбан чухсагъул. Узура улихьган, веледар рази ктаурза кIури, гьамцдар апIури шуйза. Хъа гьамус магьа аьгъю дубхьназуз, ва сарун мицдар ляхнар апIидарза. Гъит Аллагьу Тааьла учвкан рази ишри! Амин!».

Магьа узу туву суалнаан гьамцдар жавабар арайиз гъафну. Му жавабариан натижа адабгъури, гьамци пуз шулу: мусурман касдиз жара конфессйирин аьдатар дисуз хай шулдар. Гьарсаб диндин чан хусусивалар а.

Сакьюдар гафар шамариз уф апIувалариканра пидихьа. Йиз фикриан, му темайикан аьхю макьала дибикIну ккунду. Хъа жикъиди кIуруш, думу ляхин диндиъ айиб дар.

Гьаци вуйиган, гьюрматлу мусурмнар, ухьу ихь дин марцциди гъибтну ккунду ва гьаци марцциди ихь насларихьнара рубкьну ккун. Гъачай ихь веледар Ислам диндин рякъюъ гъитну, дурариз ужуб тербия тувхьа. Гъит ухьуз Аллагь кюмек ишри.

Аьбдулла-гьяжи Мягьяммадов

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.