Хьунул адам хъулир

21 Май 2017
658

Рурси халараили сари регIси хъули аррукьяйчи нешли ил гьар секIал дирахъес бурсириру. Рурси имцIали нешличи мешулира рирар. Илис саби бикIутира: «Нешличи хIеръили рурси декIаррара». Сен биалра, жагьилти бегIтала хъулиб лебалли бурсибарес гIягIнибиркур цала цали хIурматбирахъес, сабурличил вяшбикIахъес. Амма ишкьяйда ахIен:

– Сена хIела рурси?

– Дебали гIяхIил сари. Илис гIяхIси мурул викиб, илини илис кумекбирули сай беркесил бирули, тIалхIяна ицули, биштIатачи хIерикIули. Ил русули лералли базарличи вякьи гIягIнити секIал ису…

– Урши сена?

– Илис биалли гьархIебизур… Вайси хьунул рикиб, азгъинси… Уршилис чебиркули саби гьар секIал сунени дирес: биштIатачи хIерикIес, беркесил бирес, тукейзи вашес…

Дила пикрили, анкъилабси цIала шала мурул адамла някъли устадешличил чердяхъибти урцуйзибад саби дигахъуси. Ил цIала ванадеш бахъхIи калахъес биалли дигахъу хьунул адамлизибад. Исламли хьунуйчи хъарбарибси саби бегIлара дурхъаси – хъали бихIни. Ил сари мурулла къакъбяхъ, сай президент виаб, гIялим виаб, слесарь виаб. Хъали-мерли сунези макьлатIисли кьяйда сунези илаб хIербиранти битIикIес гIягIнити саби.

Хьунул адамличи хъарси ахIен бушкайчил ва тряпкаличил рашес ва хурег бирес, амма умудеш бирули, хъали-цIа жагали дихIнилис ЧевяхIилла уркIецIи бирар ва халаси шабагъат. ГьатIира халаси кери биу илини дубурцуси муруйс хурег бирули риалли. ИлхIели заклизбти малайкуни ЧевяхIиллизи тиладидикIар саби илала юлдашуни дарахъес. Илцадра илала даража ахъбирар Аллагьла I гьалаб. Илкьяйдали, виштIасиличи гIясихIерикIули, сабурличил рируси нешлисра дахъал бунагьуни урису.

ИмцIаливан, мурул адам бархIи ахъайчи хъалибарг абикьес багьандан узули сай. Муруйс гьунираэс гьалар хьунул жагали регIриубли, барили бизиси хурегра байрамличиван хIядурли риэс гIягIниси саби. Или биралли илдала диги ва бархбас цIакьдикIар.

Урга-ургар хъулирти ваяхI дехIсурдарес вирар, сагати хIедиалра мерани дарсдарили кадихьес.

Чичи биалра гIяхIладли дякьи илдала се-биалра гIяхIбизалли, тяп илгъуна муруйзибад тIалаббарес къалабамадикIудая. Мурталра хIердикIая хIушачиб мискинни хIербирутачи. Давлали разидеш бихуси биаллири иш дунъяличиб, нушала Идбаг e бегIлара давлачевси вирусири, сен ахIенну ил Аллагьлис бегIлара дигахъуси сайри.

Гьалаб бирутири хьунри мурул архIяличи гьунниввалтухIели хIялалсицун напакьа бихахъес тилади бирути, хIярамсилизибад гьарахъли калахъес бурули. Илди бикIутири, нушаб иш дунъяличир гаша чекасес гьамадли саби, итил дунъяличир Жагьаннабла гIязабти чекасесил.

ГIяхIялдешличила гъайикIалли, пикрибарая, рахли хIуша чичи-биалра гIяхIладли дякьунхIели, иларси хъа регI дамкьахъурли дяхIра, гIясили биштIатачи рургъули сари. Илгъуна мерличи гIурра дукьес иштяхI алкIану? Гьарли-марси бусурман хьунул адамли илгъуна хIебиру. Иличи кьанси дугели гIяхIли яра тухумти бакIаллира, илдас гIяхIялдеш диру. БакIибтачи разиси иманчерси хьунул адамла хъали баракатли бирцIу.

Бусурман хьунул адамла гIямру биштIатас ва муруйс къулукъбирулицун аркьути ахIен. Илини багьуди кайсу, бирхути хьунрачил бархбас бузахъу, гIяхIти хIял-тIабигIят чедиахъу. ИлхIели муруйс, дурхIнас ва юлдашунас иличил бирес иштяхIдулхъан.

ПатIимат ХIямзатова

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.

Комментарии для сайта Cackle